Бов. Света Богородица

Местоположение

  • Голема Планина, село Бов, махала Гущер, местност Требеж

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1920 и 1869

Описание

  • Оброчното място на Света Богородица се намира в махала Гущер на село Бов и състоеше от два кръста от различни периоди, но през 2010-те години и двата бяха преместени за да се направи нов параклис, като кръстовете са били сложени до входа на параклиса.
  • Единият кръст е от 1920-та година. Изработката му е стандартна за кръстовете на Бов от 1920-те години, каквито в землището на селото има няколко, но всеки има леки различия (дебелината, височината, форма на кръста в горната част и т.н.) Близнакът на този кръст се намира в Бовската махала Стръмол – Оброк Св.Мария Магдалена (който е в много лошо състояние). Кръстът на Света Богородица е реставриран, надписите са възстановени с черна боя. Така от западната страна е изписано (било е изсечено) “ВЪ ЧЕСТЪ НА СВ. БОГОРОДИЦА ОТ ТОМО ДИНОВЪ 1920 г.” следва дума “СЛУЖИТЕЛИ”, след която в шест реда са изброени имената на хората, поддържали този кръст. В горната част има две рисунки на кръстове – малтийски, а над него кръг с кръст.
  • Вторият кръст е по-малък и значително по-стар. За разлика от другите Бовски кръстове от средата и втората половина на 19-ти век, този не прилича на кръст, изработката му е много скромна, възможно е да липсва горната част, която оформяше формата на кръст. Както и по-младият кръст, така и този е реставриран – като старите изсечени рисунки и цифри са покрити с черна боя. Има няколко рисунки на кръстове, както и цифри 1869 – годината, в която този оброчен камък беше сложен на (почти) това място.
  • Оброчното място се поддържа.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Снимки от събора на това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Бов