Бов. Свети Николай Летни

Местоположение

  • Голема Планина, село Бов, близо до чешмата Светио Кладенец

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1864

Описание

  • Оброчно място на Свети Николай Летни се намира край стария черен път от централната махала на Бов към източната част на землището на селото, близо до чешма наречена “Светио Кладенец”. За разлика от много други Оброчни места на село Бов, където старите кръстове от 19-ти век бяза подновяван с нови през 1920-те години, тук присътства само един кръст, който е от 1864-та година. Тази информация се личи от западната страна на кръста, в горната лява част. Всъщност, както и при много други стари кръстове, така и тук изсечената информация се вижда добре при определена светлина и съвсем не се личи при облачно време. Така ми трябваха няколко разходки край кръста за да видя , съвсем случайно, че годината се вижда при светлина, която огрява кръста под ъгъл.
  • Кръстът е украсен с няколко рисунки от западната страна, по средата е изсечен кръст, а от двете му страни се виждат думите “СВЕТИ ЛЕТНИ НИКОЛА”, написаното, според мен, е добавено на по-късен етап. Съмнявам се написаното да е от 1864-та година, думите на кръстове от този период са били изписвани по доста по-различен начин със стари букви и думи. В долната част също има три реда думи, но не мога да разбера какво е написано.
  • Кръстът е с популярна в Бов форма кръстове от втората половина на 19-ти век – нисък, страничните рамене са къси, не излизат извън общата форма на кръста.
  • Годината на този Оброк помага да се ориентираме в годините на други кръстове на Бов с тази изработка, които би трябвало да са от периода 1850-1870-те години.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Бов