Бов. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Голема Планина, село Бов, западният склон на връх Издремец

Местоположение на карта Гугл

Година

  • неизвестен период

Описание

  • Оброчното място на Неизвестен Светец се намира на, може би, най-неочаквано от всичките намерени от мен Оброчни места – далече от махалите на Бов, Желен и Лесковдол, до границата на землищата на села Бов и Лесковдол на западния склон на връх Издремец на около 1215 метра надморска височина до местност Попова Бачия, край черен път, от който може да се стигне от махала Ключо на Бов до Лесковдол. Предполагам, че Оброчното Място е свързано с изселената махала (а някога и отделно село край Бов) – Трескавец (Трескавиче).
  • Оброчният Кръст не прилича на нито един друг от Бов или съседните села. Кръстове по тези места от 1920-те години бяха с еднаква изработка с леки различия по между си, но не такива (бяха във форма на кръст в горната част), по-старите Оброци на Бов от средата и втората половина на 19-ти век пак бяха от камък във форма на кръст, в различни стилове. Този,обаче, не е оформен във форма на кръст, а представлява правоъгълен камък. От западната страна има изсечена овална форма, вътре в която е изсечена рисунка на кръст. От източната страна няма никаква информация. Не се личат букви или цифри нито от една страна.
  • Не изглежда камъкът да е бил счупен и по тази причина да липсват страничните рамене, изглежда, че Оброчният кръст (камък) е бил такъв от създаването си. От източната страна е подпрян от друг камък. Наоколо има множество разхвърляни камъни. Не мога да датирам този кръст към никакъв период, ако използвам само изработката му като информация. Този кръст може да е на 200 години, а може и да е само на 60-70.
  • Сега най-близката махала на Бов е на повече от 2.5 км на север, но, ако това Оброчно място е старо и е било близо до махалите на Бов, логично да е било към махала Трескавец, която беше изселена през 1920-те и 1930-те години. Землището на махалата беше залесено, с цел да се спрат наводненията, които бурната река Трескавец предизвикваше в Гара Бов. Ако кръстът е бил към тази махала, пак е сравнително далече от нея, на запад от къщите, от които вече няма и следа, на склона на връх Издремец.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

  • няма

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Бов