Бов. Св.Св. Кирил и Методи

Местоположение

  • Голема Планина, село Бов, край пътя в източния край на централната част на селото

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1859-та и 1927-ма

Описание

  • Оброчно място в източния край на централната махала на село Бов състои от два Оброчни кръста от различни периоди.
  • Първият кръст на това място, северният, е по-малкият от двата, направен от камък през 1859-та година. От западната страна много добре се вижда изсечена годината, а под нея други думи, които не мога да разбера, освен името “СТОАНЪ”. От същата страна има изсечена рисунка на кръст. Украсен е с по един букел върху всяко рамо, като букелът на горното рамо е по-изразен от страничните.
  • Вторият кръст, южният е по-нов и е от 1927-ма година. Тази информация все още се личи на разпадащия се кръст не от широката западната или източната страна, а на тънката южната – 24.V.1927 – тази дата сочи и към името на светеца, на когото е посветено мястото. 24-ти май- Св.Св. Кирил и Методи. За пръв път виждам на тясната част на кръста да има изсечена информация. От западната страна, част от която липсва, са изброени имената на хората, които са поръчали този кръст (дарители). От източната страна няма нищо, но и горният слой от тази страна на кръста липсва.
  • Въпреки, че кръстът от 1859-та година е по-стар с 68 години, той е значително по-здрав от по-новия кръст (който е от 1927-ма година), защото е направен от друг камък. Част от кръстовете в Бов, Лесковдол и Желен от 1920-те бяха направени от ронлив камък, който все едно има “слоеве” и тези кръстове се разпадат слой по слой.
  • Оброчното място се намира на завой край пътя през село Бов за местност Чемерника и другите махали на Бов на изток от центъра на селото.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

  • няма пътепис през това място

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Бов