Преход от ЦПШ Мальовица до Страшното Езеро, Национален Парк Рила, август 2015.

Преход от ЦПШ Мальовица до Страшното Езеро в Национален Парк Рила, септември 2011