Преход от проход Беклемето до хижа Козя Стена, изпращане на деня на връх Боба, 02-03 Юли 2013