Обиколка край село Бата в търсене на красиви пролетни полета, април 2012