Фотосесия на море от облаци по залез над София, гледани от Витоша, декември 2011