Обиколка на Мелнишките Пирамиди по залез, октомври 2011