Разходка край река Владайска, Витоша, октомври 2010