Първото ми посещение на Централен Балкан, хижа Ехо и хижа Вежен, юни 2009