Преход от Долни Пасарел до Коколяне през Лозенската Планина, октомври 2008